MODÜL 7′ DE ÖĞRENDİKLERİM

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 21 Nisan 2010, Çarşamba, 09:35
1.Öğrenci merkezli bir sınıfta nasıl rehberlik yaparım?

Öğrencilerime açık uçlu sorular yönelterek yanıtlanmasını isterim.Öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlarım bu yöntem öğrenmeyi kolaylaştırır.Öğrencilerimi araştırmaya sevk edecek sorular yöneltir ve sınıf içinde tartışma yaratırım.Ders konuları ile ilgili;sunu,broşür,bülten hazırlamalarını isterim.Onların yaptığı çalışmaları sergilemelerini sağlayarak ,onları değerlendirip teşvik ederim.Verdiğim görevlerle ilğili yardım isterlerse onlara sorular sorarak rehberlik yaparım.Öğrenci merkezli öğretimi desteklemek için,belgeler,çalışma sayfaları ve web tabanlı kaynaklar hazırlamayı,uygulama çizelgesi hazırlamayı,plan oluşturmayı,yönetim kaynakları hazırlamayı öğretirim.

2.Öğretim süreçlerini desteklemede teknolojiyi nasıl kullanırım?

Teknolojiyi işlerimizi daha iyi yapmak için,işbirliğini geliştirmek için,tartışma ortamını desteklediği için kullanırım.Teknolojik araçlar aynı zamanda öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenmelerinide sağlar.Bunun içinbilğiye ulaşmada,ulaşılan bilğileri paylaşmada ,öğrencilere verilen etkinlikler hazırlanırken teknolojiden yararlanılır.Onların teknolojiyi öğrenmelerini ve teknolojiyi iyi yönde kullanmalarını öğretirim.Öğrencilerin kullanacağı teknolojinin yaşına uygun olması gerekir.

Reklamlar

modül 6′da öğrendiklerim

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 15 Nisan 2010, Perşembe, 17:18
Her öğrencinin birey olarak farklı yönlerinin olduğunu ve bazen bunları görmemezlikten geldiğimizi anladım.Yapacağımız ders planları,ünite planları ve projelerde öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önüne alarak,onların derslere katılması ve sınıfta kendini gösterebileceği her türlü değişiklikleri yapmamız gerektiğini gördüm.Öğrencinin daha iyi öğrenmesini sağlayacak görsel,duyuşsal,araç ve gereçlerin kullanılmasını sağlamalıyız.böylece öğrencileringörsel,duyuşsal ve linestetik maheretleri gelişir.Bireysel iletişim ve grup içinde ortak çalışma yaptırarak,akran değerlendirmeleri ile olumlu ve olumsuz yönleri bulabiliriz.

öğrenim ürün dosyası sunumuna hazırlanma açıklamaları.

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 22 Nisan 2010, Perşembe, 18:00
21.yy becerilerini iyi anlayarak öğretim tasarım sorusu hazırlamak ve ünite planı hazırlarken bireysel farklılıkları dikkate almak gerektiğini anladım.
2- Sunu, broşür, değerlendirme etkinliği araştırma ve hazırlama hakkında teknolojiyi iyi kullanmak gerektiği ve hazırlanan içeriğin 21.yy becerilerini karşılaması gerektiğini öğrendim.

3- Değerlendirme strajilerinin hem içerik hemde öğrenci merkezli olması gerektiğini öğrendim

Değerlendirme araçları

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 14 Nisan 2010, Çarşamba, 22:49
Yeni öğretim programlarının kaynağı yapılandırmacı-bilişsel yaklaşımlardır.yapılandırmacı yaklaşımların ana unsuru öğrenmeye ilişkindir.Öğrenenin bilgiyi yeniden yapılandirdığını,bunun için yaşanmış öğrenme örneklerinin verilmesi gerekir.Yapılandırmacı -bilişsel uygulamalarda degerlendirme yöntemleride yeniden oluşmaktadır. Ürün odaklı ölçme yerine,süreç odaklı seçme,öğrenenin öğrenme ferformansını degerlendirme,öğrenmeye ait her türlü çabalar dikkate alınır. Degerlendirme yöntemlerinde;öğrenci merkezliliği, etkinlik temelli öğretim,yetenek geliştirmeyi hedefleyen ve destekleyen bir degerlendirme süreci uygulanabilir.

rehberlik öz -değerlendirmesi

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 16 Nisan 2010, Cuma, 22:34
Gelişimine Katkısı
Öğrencilerimin, derslerde kendi belirledikleri alanları keşfetmelerine ve görevleri nasıl tamamlayacaklarına kendilerinin karar vermelerine izin verir ve cesaretlendiririm.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Öğrencilerin, yaptıkları çalışmaları sergilemeleri sırasında diledikleri teknoloji araçlarını kullanmalarına izin verin
Öğrencilerin derslerde teknolojiyi kullanmalarını her zaman desteklerim.
Öğrenciler, bir ünite ya da proje gerçekleştirerek öğrenir ve kendi gelişimlerini gözlemlerler.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Projeye yönelik açıklamaların ve indirilebilir malzemelerin yer aldığı Web tabanlı bir kaynak malzeme hazırlayın
Proje tabanlı öğrenmede:a)hedefler belirlenir.b)Tasarlanan konunun lee alınıp hazırlanılmasıc)Grupların belirlenmesi d)Sonuç ve özelliklerinin çalışma kurallarının belirlenmesi e)Çalışma süresinin belirlenmesi f)Değerlendirme kuralları ve yeterlik düzeylerinin belirlenmesi g)bilgilerin toplanmasıh)Bilgilerin derlenip ,sunu haline getirilmesiı)projenin sunulması.
Öğrencilerim arasında diyaloğu ve tartışmayı özendiririm. Öğrencilerim görüşlerini yalnız benimle değil, birbirleriyle de paylaşırlar.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Sohbet odası kullanımına yönelik açıklamaları ve yönlendirmeleri içeren bir kılavuz hazırlayın
Öğrencilerin özgürce tartışa bileceği bir ortam hazırlarım.Projeyi belirleme,tarışma ve sonucun şekillenmesini isterim
Öğrenciler, yeni kavramları öğrenirken “doğru cevabı” benden beklemek yerine, birbirleriyle fikirlerini rahatça paylaşırlar.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Öğrencilerin görüşlerini açıklayabileceği bir Web günlüğü hazırlayın
1.Proje belirleme.2.Proje ile ilğili kaynak ve materyalleri bulmaları.3.Proje ile ilğili rapor oluşturmaları.4.Çalışma
Yeni bilgileri öğrendikçe, öğrencilerimi baştaki bilgilerini gözden geçirip düzeltme ve öğrenmelerini ileriye dönük geliştirme konusunda cesaretlendiririm.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Kelime işlemci yazılımların gözden geçirme araçlarını kullanın
1.Yöntem-giriş ve çıkış diyaloğlarına göre ayarlama.2.Yöntem-manüel ileri-geri alma işlemleri.3.Yöntem- farklı bir altyapıdan sekron işlemleri.
Açık uçlu sorular sorarım ve öğrencileri soru sormaya özendiririm.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Açık uçlu soruları ve cevap alanlarını içeren belgeler hazırlayın
Dolaylı sorular açık uçludur cevap vermeden önce düşünmek gerekir.Test sınavlarında açık uçlu sorularada yer vermek gerekir.
Öğrencileri, en başta verdikleri cevapları yeniden gözden geçirmeye ve açımlamaya özendiririm.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Öğrencilerin Web günlüklerine yazdıklarına geribildirim verin
Her zaman öğrencilerime verdiğim değerden dolayı, web günlüklerine cevap veririm.
Öğrenciler sorularını bana sormaz; yanıtları kendileri araştırarak uzmanlaşırlar.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Öğrencilerin Web sitelerini etiketleme ya da sık kullanılanlara ekleme araçlarını kullanarak kaydetmelerini ve değerlendirmelerini sağlayın
Onların yaptığı çalışmalarla ve teknoloji kullanımıyla ilğili rehberlik ve denetimleri sağlarım.
Ben de öğrencilerimle birlikte öğrenirim. Öğrencilerime sorduğum açık uçlu sorunun önceden belirlenmiş bir cevabı yoktur.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Kendi deneyimlerinizi yazacağınız bir Web günlüğü hazırlayın
modül 6’da yaptığımız çalışmalarla ilğili olarak, eksikliklerimizi gördüm ve kurstan çok yararlandım.
Kendimi, ders anlatan bir öğreticiden çok, bir rehber ya da danışman olarak görürüm.

6 5 4 3 2 1
6=herzaman ile 1=asla arasında yer alan ölçekte uygun olan birini seçin.
Öğrencilere kullanmaları için işbirliği araçlar sağlayın
öğrencilerher ne kadar öğrenci merkezli eğitimin içinde olsalar dahi mutlakaraç kullanırken işbirliği yapmalıdırlar.a)Sunu b)wikic)Blog d)Bülten e)Gazete araçları kullanabilirler.

Öğrenci merkezli bir sınıfı teknoloji ile desteklemek için kendi görüşlerinizi ve değerlendirmelerini gözden geçirin. Öğrencileri öz-yönelimli olmaya teşvik etmek ve kendinizi de rehber rolüne hazırlamak için neler yapılmasını gerektiğini düşünün. İzleyen alana görüş ve izlenimlerini yazın.
Kendi kendinizi değerlendirmenize ilişkin notlar:

Öğrencilerime her zaman derslerde imkan dahilinde teknolojiyi kullanmalarını önerir ve desteklerim.Onlara hem öğrenmede hemde değerlendirmede mutlaka teknolojiyi kullanmalarını öneriririm.zaman zaman öğrencilere yeterli destek sunmak şartı ile ve ara değerlendirmelerle kendi durumlarını kontrol altında tutmalarına yardım ederek ,ancak bu sayede öz-yönelimli öğrenen bireyler olmalarını sağlarız.

yansıtma

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 16 Nisan 2010, Cuma, 22:53
Bu modülde öğrencilerin akran bildirimi ile öğreten,hemde kendini değerlendirebilme durumunda olmasının,öğrenci merkezli eğitimin ne kadar önemli olduğunu fark etmeme neden oldu.Öğrencilerime mutlaka onlara güven vererek kendilerinin öz-yönenimli öğrenciler olduklarını hissettiririm.Öğrencilerin her biri farklı yeteneklere sahiptir.Onlar içinöğretimi planlarken uygun değerlendirme araçları ve yöntemler kullanırım.

modül 2 de öğrendiklerim

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 8 Nisan 2010, Perşembe, 17:14
1.Öğretim proğramı tasarım soruları konu içeriğini ve sürecini en genel anlamdan en spesifik alana kadar gözden geçirmemi sağladığı için soruları hazırlarken ben de bu arada öğretim sürecini gözden geçirmiş oluyorum.

2.Öğretim programı tasarım soruları,projelerin,işlenmesi planlanan temel konular üzerinde odaklanmasını sağlar.Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini kullanmalarına,temel kavramları anlamalarına ve ele alınan konuları anlamlı biçimde yapılandırmalarına yardımcı olmaktır.

3.Öğrencilerimden beklediğim davranışları net olarak belirtmem ve aktarmam gereklidir.Daha önceden yapılmış başarılı çalışmaları örnek model olarak aktararak netlike konusunda öğrencilerimi aydınlatabilirim.Kendi gelişimlerini izleye bilecekleri yollar bulurum.Süreç içinde akranlardan yardım ve görüş belirtmelerinde imkan tanırım.

Farklı öğrenme biçimleri üniteye nasıl yansıtılır.

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 14 Nisan 2010, Çarşamba, 21:32
Her öğrencinin farklı bireysel yönleri vardır. ünite planlarında bireysel farklılıkları olan öğrencilerin daha iyi öğrenmeleri için farklı ve her öğrenciye uyacak; görsel,işitsel,duyuşşal,kinestetik öğrenme biçimlerinide uylayacak metotlar içine almalıyız.Projelerde mutlaka teknolojiyi kullanmalıyız.

öğrenme örneği hazırlama

Nisan 25, 2010

yazan hüseyin topak – 12 Nisan 2010, Pazartesi, 20:34
Öğrenme örneği hazırlamak öğrencilerin karşılaşdıkları güçlükler görmeyi,Ünite soruları ve değerlendirilmesi yeniden gözden geçirmeyi sağlayacaktır

Öğrenci Projelerinin Gösterimi

Nisan 25, 2010

.
yazan hüseyin topak – 21 Nisan 2010, Çarşamba, 16:40
hüseyin topak [08:53]: Öğrencilerimin ,derse ve konulara daha iyiadapte olmaları için;öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlarım.Projektör,Televizyon,video ve slaytlar kullanırım.
ismet kemer [10:53]: teknolojik araçaları kullanabilmek derslerin anlaşılabilirliğini artırır.